Poznaj naszych mentorów

Rada mentorów
Złożona z przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którzy odnieśli sukces w biznesie. Rolą mentorów będzie udzielanie indywidualnych mentoringów pomysłodawcom innowacyjnych projektów biznesowych.