Spotkanie IPMA – Korzyści płynące z projektów B+R w 2019 roku

W celu wzięcia udziału w prelekcji konieczna jest uprzednia rejestracja przez formularz dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/XSTGewL8w4PWtVK42

Już 12 lutego odbędzie się kolejne wydarzenie organizowane przez Łódzką Grupę Regionalną IPMA Polska. Tym razem będziemy rozmawiali o realizacji projektów badawczo-rozwojowych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Prelekcje poprowadzi dla Was Hubert Gęsiarz – absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku elektronika i telekomunikacja. Swoje doświadczenia zawodowe realizował w kilku miejscach – w Urzędzie Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a obecnie pracuje w PŁ jako kierownik Działu Projektów odpowiadając za przygotowywanie wniosków projektowych do instytucji dystrybuujących środki krajowe i pochodzące z UE. W ramach działalności gospodarczej pracuje jako Członek Zarządu ds. organizacyjnych w spółce Smart Soft Solutions sp. z o.o. odpowiadając za finansowanie produktu oraz realizację projektów. Założyciel oraz Prezes Fundacji Łódź Akademicka.

Agenda spotkania:

a. Korzyści płynące z projektów B+R
b. Kluczowe kwestie wpływające na współpracę konsorcjantów oraz regulacje prawne
c. Odpowiedzialność i podział prac w realizacji projektów B+R

a. Własność intelektualna
b. Finansowanie projektów B+R ze źródeł zewnętrznych
c. Kierowanie projektem B+R

Podczas wystąpienia zostaną poruszone tak kluczowe zagadnienia jak:

a. Własność intelektualna
b. Finansowanie projektów B+R ze źródeł zewnętrznych
c. Kierowanie projektem B+R